Natuurbeheer

Natuurbeheer

Tussen de bedrijven door deze blog (het werd weer eens tijd).

De bezigheden op de kwekerij zijn in volle gang. De planten die in het najaar werden gerooid en verwerkt, worden momenteel (volgens een strak schema) gefaseerd geplant. Daarnaast wordt het ‘onkruid’ op een milieubewuste wijze een halt toegeroepen.

Een patrijzenkoppel op ons perceel

BD Flowers heeft als doel zo milieu en dier vriendelijk te telen. Zo hebben we dit seizoen een ‘bio-strook’ aangelegd aan de rand van een van de percelen. Doel van deze strook is om vogels, waaronder de patrijs, een beschutte plek te bieden. Deze vogel komt van nature voor op het boerenland, echter neemt de populatie hier in Nederland maar ook in landen als Frankrijk en Polen in rap tempo af. Dit komt door de grootschalige verandering van het boerenland, onder andere door het gebruik van insecticiden en het verdwijnen van akkeronkruiden en ruige bermen. Naast het ontbreken van dekking en nestgelegenheid, is er ook nauwelijks voedsel voor de patrijs.

De ‘bio-strook’ is onlangs aangelegd en ingezaaid met diverse bloemen en kruiden, we hopen dat deze strook (aan de perceelrand) beschutting en voedsel kan bieden aan o.a. de patrijs. Zo hopen we op kleine schaal een bijdrage te leveren aan de vogelpopulatie in Nederland.

Eén van de groenstroken voor inzaaiïng

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.